Älykkäät ratkaisut maatalousmuovien kierrätykseen - ÄLYMUOVI

Älykkäät ratkaisut maatalousmuovien kierrätykseen - ÄLYMUOVI
Tavoitteena on kehittää tila- ja toimialakohtaisia maatalousmuovien lajittelu-, varastointi- ja kierrätysratkaisuja maatiloille, joiden avulla maatalousmuovijätteen kierrätysastetta saataisiin nostettua.

Hankeaika: 1.10.2020-31.12.2022

Maatiloilla syntyy Suomessa arviolta 12 000 tonnia maatalousmuovijätettä joka vuosi. Muovijätettä on kahta erilaista – tuottajavastuulain piiriin kuuluvia pakkausmuoveja ja ei-pakkausmuoveja. Kierrätykseen kelpaamattomien ei-pakkausmuovien” kierrätys maatilojen täytyy hoitaa itse. Syntyviä ei-pakkausmuoveja ovat esimerkiksi maatiloilla itse pakatut paalimuovit tai puutarhatuotannossa käytettävät kate- ja harsomuovit.

Suurimmat ongelmat maatalousmuovien kierrätyksessä maatiloilla liittyvät erilaatuisten muovien tunnistamiseen ja erotteluun toisistaan, muovien likaisuusasteen arviointiin sekä siihen, että ei tiedetä, mihin mitäkin muovia voisi viedä käsiteltäväksi. Nämä kaikki haittaavat muovimateriaalin jatkokäyttöä.

Ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä hankkeen kohderyhmän eli maatalousyritysten kanssa. Osallistujien joukosta valitaan aiheesta kiinnostuneita pilottitiloja, joissa ratkaisuja kehitetään ja kokeillaan käytännössä, ja jotka jakavat kokemuksiaan hankkeen loppupuolella muillekin tiloille.

Hankkeen toteuttavat Satafood Kehittämisyhdistys ry sekä Turun yliopiston Brahea-keskus. Rahoitus tulee Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta, joiden alueet ovat hankealuetta. Hankkeen yksityisen rahan maksajat ovat Clean Plastic finland Oy, Keskitien Tukisäätiö, MTK-Varsinais-Suomi ry ja Niemi-säätiö.

www.maatalousmuovijate.fi

Facebook

Turun yliopisto
Ely
EU-Lippu
Maaseutu.fi

Materiaalit

Älykkäät ratkaisut maatalousmuovien kierrätykseen - ÄLYMUOVI

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme