Avoin ja vastuullinen kotieläintuotanto – Imago ja työvoima

Avoin ja vastuullinen kotieläintuotanto – Imago ja työvoima
Tavoitteena on parantaa suomalaisen kotieläintuotannon kilpailukykyä ja kehitysmahdollisuuksia panostamalla alan imagon kehittämiseen ja siitä viestimiseen, avoimuuteen, työnantajamielikuvaan sekä rekrytointiosaamiseen.

Hankeaika 1.6.2021–30.6.2023

Työvoimapula rajoittaa maailmanlaajuisesti maatalouden kehitystä. Suomalaisilla kotieläintiloilla on haasteena saada osaavaa työvoimaa. Kotieläintilat ovat pitkälti ulkomaisen työvoiman varassa. Koronan vuoksi ulkomaisen työvoiman saatavuus on vaikeutunut entisestään, työvoiman tarve ei.

Kokonaistavoitteet ovat:

1. Luoda työkaluja, joiden avulla voidaan kehittää kotieläintuotannon imagoa ja -työnantajamielikuvaa

2. Kehittää kotieläinyritysten profiloitumista työllistäjänä sekä ymmärrystä työnantajaroolin merkityksestä

3. Selkiyttää kotieläintilojen työntekijöiden työrooleja, -nimikkeitä ja urapolkuja houkuttelevammaksi

4. Kehittää ja parantaa yrittäjien rekrytointiprosessia ja -osaamista

Keskeisin mittari lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on osaavan suomalaisen työvoiman saaminen kotieläintiloille. Kohderyhmänä ovat hankealueen kotieläintilat.

Toteuttajina ovat on Satafood Kehittämisyhdistys ry sekä Maitoyrittäjät ry. Hanke toteutetaan Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla. Käytännön toteutus tehdään yhteistyössä kohdealueen kotieläintilojen ja sidosryhmien kanssa. Hankkeessa mukana olevat muut yritykset: A-Tuottajat Oy, MTK, Töitä Suomesta Oy, Maaseudun Työnantajaliitto, HKScan Finland Oy ja Sikayrittäjät ry.

imagohanke.com

Facebook

Instagram

Maitoyrittäjät
Sikayrittäjät
A-tuottajat
HKSCAN
Maaseudun työnantajaliitto
MTK
Töitäsuomesta
Ely
EU-Lippu

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme