Biokaasutuotannon selvitys Huittisten BioParkin alueelle

Biokaasutuotannon selvitys Huittisten BioParkin alueelle
Hankkeessa laaditaan selvitys biokaasulaitoksen rakentamisen potentiaalista Huittisiin. Tavoitteena on paikallisen ekosysteemin vahvistaminen, jossa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään esimerkiksi energiana tai liikennepolttoaineena.

Huittinen on vahvaa ruuantuotannon aluetta, jossa on merkittävää elintarviketeollisuutta ja maataloutta. Elintarviketeollisuudesta ja maataloudesta muodostuu runsaasti sivuvirtoja, jotka soveltuvat biokaasulaitoksen syötteeksi. Hankkeessa laaditaan selvitys, olisiko Huittisiin potentiaalia rakentaa biokaasulaitos, jossa lähialueella syntyvät sivuvirrat voitaisiin ottaa vastaan ja hyödyntää paikallisesti esimerkiksi energiana tai liikennepolttoaineena.

Biokaasulaitos vahvistaisi paikallista ekosysteemiä ja edesauttaisi yritysten ja alueen pyrkimyksiä kohti vihreää siirtymää. Alueen yritykset voivat hyödyntää biokaasulaitoksen tuottamaa energiaa ja alueen keskeinen liikenteellinen sijainti mahdollistaa erinomaisen tilaisuuden biokaasun liikennekäytölle. Paikallisen biokaasulaitoksen avuin yritysten käyttöön saataisiin uusiutuvaa energiaa, jonka lisäksi niiden omavaraisuus sekä materiaalitehokkuus lisääntyvät.

Selvityksen avulla tunnistetaan mahdollisuudet alueellisen biokaasulaitoksen kannattavuudelle ja toteutettavuudelle. Selvityksen ja siihen tarvittavat laskelmat toteuttaa ostopalveluna Envitecpolis Oy.

Hankeaika on 1.2.2023.-31.1.2024. Hankkeen toteuttaa Satafood Kehittämisyhdistys ry. Satakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -määrärahasta, mikä on tarkoitettu innovatiisiviin ja kokeileviin toimiin. Hanketta rahoittavat lisäksi Huittisten kaupunki, Kivikylän kotipalvaamo Oy, Landeli Group ja Saarioinen Oy.

Satakuntaliitto
Huittisten kaupunki
Saarioinen Oy
Kivikylän kotipalvaamo Oy
Landeli Group

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme