Bioturvallisuus - elinehto tulevaisuuden sikatiloille

Bioturvallisuus - elinehto tulevaisuuden sikatiloille
Sikatilan bioturvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joilla minimoidaan taudinaiheuttajien pääsy sikalaan ja niiden leviäminen.

Hankeaika 1.4.2019 - 30.9.2021

Suunnitelmallinen ja hyvin toteutettu bioturvallisuus vähentää eläintautien esiintymistä, parantaa tuotannon kannattavuutta ja edistää koko elintarvikeketjun turvallisuutta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tehostaa porsastuotantosikaloiden bioturvallisuuden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kaikille hankealueen merkittävimmille
porsastuotantosikaloille tehdään bioturvaluokitus ja bioturvasuunnitelma. Niiden avulla saadaan luotettava kuva tilojen todellisesta bioturvan tasosta ja pystytään kehittämään sitä suunnitelmallisesti.

Suomalaisten kotieläinten terveys ja elintarviketurvallisuus ovat maailmanlaajuisesti erittäin hyvällä tasolla. Tähän on päästy tuottajien, teollisuuden ja viranomaisten hyvällä yhteistyöllä. Eläintautilainsäädäntömme on muita EU-maita tiukempi ja sen noudattaminen aiheuttaa sikataloudelle ylimääräisiä kustannuksia. Suunnitelmallisen bioturvan tarve ja toteuttaminen korostuu sekä tilakoon kasvaessa että tautitartuntojen riskin jatkuvasti lisääntyessä. Eläintaudit lisäävät eläinten lääkitystarvetta, heikentävät tuotantoa ja hyvinvointia ja niistä aiheutuu huomattavia kustannuksia.

Eläintautitartunta aiheuttaa sikatilalle niin suuren taloudellisen riskin, että siihen varaudutaan ns. ryhmäeläintautivakuutuksella. Luotettava bioturvaluokitus mahdollistaisi sikaloiden riskitason huomioimisen vakuutusmaksuissa, ja sikatalousyrittäjä voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa vakuutusmaksuunsa. Näin lisätään sikatalousyrittäjien motivaatiota kehittää sikaloiden bioturvallisuutta ja parannetaan suomalaisen elintarvikeketjun turvallisuutta.

Hankkeen toteuttaja on Satafood Kehittämisyhdistys ry yhdessä Finnpig Oy:n kanssa ja se toteutetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskusten alueella. Sikatalous on hankealueella huomattava maaseutuelinkeino ja alueelle sijoittuu 88,5 % Suomen emakoista.

Finnpig
Maaseutu.fi
Ely
EU-Lippu

Materiaalit

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme