Satakunnan biotalouden vahvistaminen ja varmistaminen - BIOVAHVA

Satakunnan biotalouden vahvistaminen ja varmistaminen - BIOVAHVA
BIOVAHVA -hankkeessa keskitytään biotalouden tutkimus- ja innovointivalmiuksien sekä kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton tehostamiseen.

Tavoitteena on pilotoida ja ottaa käyttöön uusia teknologioita, innovaatioita ja tuotantomuotoja muun muassa energiahävikin pienentämiseksi, uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi, lannoitteiden käytön tehostamiseksi ja kiertotalousratkaisujen käytön lisäämiseksi. Hankkeessa kehitetään Satakunnan biotalouden TKI-toiminnalle operatiivista yhteistyöfoorumia, missä TKI:stä vastaavat henkilöt määrittelevät suuntaviivoja satakuntalaisen elintarviketuotannon, biotalouden ja ruokaketjun kehitykselle.

Hankeaika on 1.11.2023-30.6.2026. Hankkeen toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Satafood Kehittämisyhdistys ry, Pyhäjärvi-instituutti ja Prizztech Oy. Satakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmasta.

BIOVAHVA – Satakunnan biotalouden vahvistaminen ja varmistaminen

EU osarahoittama
Satakuntaliitto
SAMK
PJI
PrizzTech

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme