Broilerien hyvinvointia kehittämällä kilpailukykyä alkutuotantoon

Broilerien hyvinvointia kehittämällä kilpailukykyä alkutuotantoon
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kariniemen broilerituottajien kasvatustilojen kilpailukykyä panostamalla eläinten hyvinvointiin ja tasalaatuisuuteen, mikä vähentää hävikkiä parantaen samalla merkittävästi tilojen taloudellista tulosta.

Hankeaika 1.8.2017–31.7.2022

Hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa Kariniemen broileritilojen (Varsinais-Suomi ja Satakunta) kilpailukykyä ja broilerialkutuotantoketjun resurssitehokkuutta pienentämällä hävikkiä.

Hanke koostuu kahdesta osa-alueesta:

  1. Hävikkiä aiheuttavien taustatekijöiden ja tilakohtaisten heikkouksien/mahdollisuuksien etsiminen tuotantoaineistoa hyväksikäyttäen
  2. Broileritilojen tuotanto-olosuhteiden ja katastrofivalmiuden kehittäminen

Ensimmäisen osa-alueen tavoitteena on tuottaa taustatietoa toisen osa-alueen toteuttamisen tueksi. Tuotantodatan tilastollista analyysiä hyväksikäyttäen selvitetään löytyykö hävikin taustalta yhdistäviä tekijöitä esimerkiksi kasvattamoiden tekniikasta, lintujen ruokinnasta, kasvatustiheydestä tai untuvikkojen alkuperästä. Lisäksi tuotantoaineistosta koostetaan tila- ja kasvatusosastokohtaiset koosteet tuloksista käytettäväksi hyödyksi toisessa osa-alueessa.

Toisessa osa-alueessa tavoitellaan linnun hyvinvoinnin ja teuraserän laadun sekä tuotantoketjun toimitusvarmuuden parantamista. Tavoitteena on tilaneuvonnan avulla lisätä broilerituottajien olosuhteiden hallinnan osaamista ja parantaa kasvattamoiden tuotanto-olosuhteita.

Hankeen toteuttamiseen osallistuvat Satafood Kehittämisyhdistys ry:n lisäksi HKScan Finland Oy sekä 84 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sijaitsevaa Kariniemen broileritilaa. Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

HKSCAN
Kariniemen
Maaseutu.fi
Ely
EU-Lippu

Materiaalit

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme