Broilerin sopimustuottajien kilpailukyvyn parantaminen

Broilerin sopimustuottajien kilpailukyvyn parantaminen
Hankkeen tuloksena on taloudellisesti vahva, rakenteeltaan nykyisestä kehittynyt, osaava ja kansainvälisessä kilpailussa menestyvä broilerilihan tuottajaverkosto. Hanke palkittiin kunniakirjalla vuonna 2014.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä broilerituotannon kilpailukykyä ja varmistaa raaka-ainetuotannon säilyminen ja kasvaminen Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Hanke lisäsi maaseutuyritysten kilpailukykyä ja tuotannon kustannustehokkuutta, sisälsi uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja, lisäsi yritysten yhteistyötä ja uusia toimintatapoja sekä paransi ympäristön tilaa. Hankkeessa hankittiin uutta osaamista myös kansainvälisiltä markkinoilta tekemällä käyntejä ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin, tuotantotiloille ja yhteistyökumppaneiden järjestämiin seminaareihin ja messuihin.

Ely
EU-Lippu

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme