Elintarvikeketjun kilpailukyvyn kehittäminen ja resurssitehokkuus - ElSa

Elintarvikeketjun kilpailukyvyn kehittäminen ja resurssitehokkuus - ElSa
Hankkeessa vahvistettiin Satakunnan elintarvikealan pk-yritysten elinvoimaisuutta, lisättiin yritysten välistä yhteistyötä sekä tarjottiin yrityksille uusin kansallinen ja kansainvälinen alan tietämys.

Hankeaika 1.3.2015 - 31.10.2016

Tämän päivän elintarviketuotannossa korostuvat terveellisyys, turvallisuus ja eettisesti tuotettu ruoka. Tavoitteena on tuotannon läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Keskeinen alue, johon pk-yritykset kaipaavat apua on vienti- ja kansainvälistyminen. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa lisäarvoa niin tuottajalle, jalostajalle kuin kuluttajalle, varmistamalla tuotetun elintarvikkeen laatu ja ruokaturvallisuus sekä jäljitettävyys. Entistä tärkeämmäksi muodostuu myös koko tuotantoketjun hoitaminen mahdollisimman resurssitehokkaalla ja ympäristöarvot huomioon ottavalla tavalla.

Yllä kuvattuun toimintaan tarvitaan myös yhteistyötä alueen kehittäjäorganisaatioiden kanssa alueellisen TKI-toiminnan vahvistamiseksi. Hankkeen toiminnan seurauksena yritysten toimintavarmuus ja innovaatiotoiminta vahvistuvat. Myös tuotannon resurssitehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota, samoin kuin kansainvälistymiseen.

Satakuntaliitto
Vipuvoimaa

Materiaalit

Elintarvikealan pk-yrityksen toiminnan tehostamisaamupäivä 13.10.2016

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Huittinen

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme