Emolehmätilojen eläinaineksen kehittämishanke

Emolehmätilojen eläinaineksen kehittämishanke
Keskeinen tavoite on eläinaineksen kehittämiseen perustuva kotimaisen emolehmätuotannon kilpailukyvyn parantaminen. Samalla kehitetään tuotannon materiaali- ja resurssitehokkuutta sekä pienennetään tuotannon ympäristövaikutuksia.

Hankeaika 01.06.2020 - 31.12.2022

Emolehmätilojen eläinaineksen kehittämishankkeessa tilakohtaista neuvontaa, tutkimustuloksia ja mittauksia hyödyntämällä on tarkoitus parantaa tilojen emoaineksen tasoa ja kestävyyttä. Tähän mennessä emolehmätilojen valinnoissa iso paino on ollut siitossonnien tason nostolla, mutta kiinnittämällä entistä enemmän tilojen emoainekseen huomiota voidaan tuotannon kannattavuutta tiloilla parantaa paljon. Hankkeessa otetaan myös genomitestejä emokarjoista ja näiden testien tulokset ovat käytettävissä Makeran rahoittamassa ja Luken toteuttamassa Beefgeno-hankkeessa tulevaisuuden eläinvalintojen kehittämisessä (Naudanlihantuotannon omavaraisuuden ja tehok-kuuden parantaminen).

Tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat eläinaineksen laatu, tuotantoympäristöön soveltuva eläintyyppi, tarpeenmukainen ruokinta, optimoitu kasvatusaika ja mahdollisimman hyvä lihan laatu. Kehittämällä menetelmiä oikean eläinlaadun valintaan parannetaan tuotannon tehokkuutta ja vähennetään hävikkiä.

Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat Satafood Kehittämisyhdistys ry, HKScan Finland Oy, Lihatukku Harri Tamminen Oy sekä alueen emolehmätuottajat. Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaa, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Ely
EU-Lippu
Maaseutu.fi
HKSCAN
Lihatukku_HarriTamminen

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme