Elintarviketeollisuuden kiertotalousinnovaatio-ympäristö ja kestävä uudistuminen - INNOKIERTO

Vipuvoimaa
EAKR
Satakuntaliitto
Elintarviketeollisuuden kiertotalousinnovaatio-ympäristö ja kestävä uudistuminen - INNOKIERTO
Elintarvikkeiden tuotantoketjun uudistuminen kohti kestävää ruokajärjestelmää ja resurssiviisaita prosesseja on tulevaisuudessa välttämätöntä.

Hankeaika 1.2.2019 - 30.9.2022

INNOKIERTO -hankkeen tavoitteena on vahvistaa satakuntalaisten pk-elintarvikeyritysten energia- tai materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää innovointitoimintaa ja uudistumiskykyä, ja samalla parantaa yritysten kilpailukykyä murroksessa olevilla elintarvikemarkkinoilla. Tavoitteena on luoda Satakuntaan uusi elintarviketeollisuuden kiertotalousprosessien innovaatioympäristö, joka kannustaa uudenlaisten kestävien menetelmien kokeiluun ja pilotointiin. Hankkeen toimenpiteinä kartoitetaan vähähiilisiä elintarvikeinnovaatioita Suomesta ja maailmalta, kehitetään pk-yritysten prosesseja teemapäivissä ja innovaatiotyöpajoissa, ohjataan yrityksiä varautumaan tuleviin toimintaympäristön muutoksiin sekä jalkautetaan parhaita käytäntöjä maailmalta yritysten käyttöön.

INNOKIERTO -hankkeen tuloksena elintarviketeollisuuden pk-yritykset saavat tehokkaasti tietoa uusista alan trendeistä ja pystyvät hyödyntämään asiantuntijoiden tarjoamaa tukea kilpailukykynsä vahvistamiseen sekä toimintaympäristön muutoksiin varautumiseen. Satakuntaan syntyy uusi elintarviketeollisuuden kiertotalousprosessien innovaatioympäristö, joka tukee pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten toimintaa uusien vähähiilisten tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Innovaatioympäristö takaa pk-elintarvikeyritysten ja kehittämisorganisaatioiden välisen yhteistyön jatkuvuuden Satakunnassa.

Materiaalit

Elintarviketurvallisuusjärjestelmän valinta -webinaari 28.9.2022

Hiilijalanjälkilaskenta apuna yrityksen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa - Työpaja 3.6.2022

Kiertotalous ja vastuullisuus yritysten vahvuutena -seminaari 5.5.2022

Vastuullisuus ruokaketjun PK-yritysten vahvuutena - teemawebinaari 9.2.2022

Materiaali- ja energiakatselmuksilla säästömahdollisuudet esiin -teemawebinaari 3.11.2021

Kasvipohjaiset proteiinit ja niiden käyttömahdollisuudet -teemawebinaari 10.6.2021

Elintarviketeollisuuden ympäristövastuu ja vastuullisuusviestintä -työpaja Teamsissa 9.2.2021

Elintarviketeollisuuden teemawebinaari ti 6.10.2020

Elintarviketeollisuuden energia ja vastuullisuus -teemawebinaari Teamsilla ke 27.5.2020

Laatujärjestelmät muutoksessa -työpaja 21.11.2019, Huittinen

Tulevaisuuden pakkaukset elintarviketeollisuudelle -teematilaisuus 11.9.2019, Huittinen

Vieraillut asiantuntijatilaisuudet

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme