Jätevesineuvontaa Satakunnassa (Jänes)

Jätevesineuvontaa Satakunnassa (Jänes)
Hankkeessa tarjotaan puolueetonta ja maksutonta neuvontaa haja-asutusalueella sijaitsevien vakituisten asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen omistajille. Neuvontaa tehdään koko Satakunnan alueella.

Hanke-aika 29.11.2016-31.3.2020

KIINTEISTÖKOHTAISET NEUVONTAKÄYNNIT

Neuvontakäynnillä selvitetään jäteveden käsittelyn nykytilanne kiinteistöllä ja arvioidaan järjestelmän kuntoa sekä keskustellaan vaihtoehdoista, joiden avulla kiinteistön jätevesiasiat saadaan kuntoon. Neuvontakäynnillä asukas saan ohjeita kunnostustoimien seuraavaan askeleeseen. Kiinteistölle jää myös paperi, jonka kanssa on hyvä lähestyä kuntaa tai suunnittelijaa. Tilaa käynti hankkeen jätevesineuvojilta!

PUHELIN- JA SÄHKÖPOSTINEUVONTA

Neuvoja jätevesipulmiin voi kysellä myös puhelimitse tai sähköpostilla. Neuvoja kannattaa kysellä vaikka asia olisi kuinka pieni!

JÄTEVESI-ILLAT JA JÄTEVESI-INFOT

Kaikille avoimissa jätevesi-illoissa kerrotaan mm. jätevesilainsäädännöstä, kuntien määräyksistä ja kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä. Jätevesi-iltoja järjestetään myös uusien ja perusteilla olevien jätevesiosuukuntien kanssa. Tällöin aiheina ovat mm. paineviemäröinti ja osuuskuntien perustamiseen ja toimintaan liittyvät asiat. Jätevesi-infopisteellä päivystää jätevesineuvoja, jolta voi käydä kysymässä neuvoja jätevesiasioihin. Infopisteitä järjestetään esimerkiksi markkinoiden yhteydessä ja kunnanvirastoilla.

Neuvojia voi kutsua puhumaan jätevesiasioista myös omaan tilaisuuteen!

Hankkeessa on koottu yhteen alueella toimivien jätevesijärjestelmien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteystietoja. Lista ei ole kattava ja tekijöitä riittää sekä asennuspuolella että suunnittelupuolella lisää. Mikäli olet alan yrittäjä ja haluat liittyä listalle, ota yhteyttä hankkeen neuvojiin!

Lisätietoja ja neuvontakäyntien tilaus:

Satafood Kehittämisyhdistys ry

Katja Helenius, puh. 044 516 3515

etunimi.sukunimi@satafood.net

Pyhäjärvi-instituutti

Henna Ryömä, puh. 0440 344 058

etunimi.sukunimi@pji.fi

Pyhäjärvi-instituutin projektisivut

Jänes on Pyhäjärvi-instituutin ja Satafood Kehittämisyhdistys ry:n yhteinen hanke. Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ympäristöministeriön varaamasta rahasta.

PJI
Ely

Materiaalit

Jätevesijärjestelmien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteystietoja

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme