Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla

Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla
Hankkeessa lisätään sikalaverkostojen yhteistyötä ja tiedon saannin avoimuutta taloudellisesti kannattavan sika-alan hyväksi.

Hankeaika 1.8.2016–31.7.2020

Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla -hanke luo sianlihan tuotantoketjun toimijoille uusia, käytännönläheisiä toimintatapoja tiloilla tehtävään eläinaineksen valintaan, tuotanto-ominaisuuksien vertailuun ja tuotannon kannattavuuden arviointiin. Hanke koostuu neljästä työkokonaisuudesta, joiden tavoitteena on löytää ratkaisuja eläinaineksen käyttöön ja sen kannattavuuteen porsas-, väli-kasvatus- ja lihasikatuotannossa. Neljäs työkokonaisuus on hankkeen hallinnointi ja tiedotustoiminta.

Hankkeen toteuttaja on Satafood Kehittämisyhdistys ry yhdessä Finnpig Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa ja se toteutetaan Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella. Hankkeen käytännön toteutus tehdään yhteistyössä kohdealueen sikayrittäjien kanssa. Hanketta rahoittaa ko. maakuntien ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Finnpig
Luke
Maaseutu.fi
Ely
EU-Lippu

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme