Kannattavuutta erikoistumalla siementuotantoon

Kannattavuutta erikoistumalla siementuotantoon
Tavoitteena on hankkeen myötä innostaa tiloja kokeilemaan siemenviljantuotantoa ja auttaa nuoria viljelijöitä sopeutumaan ja erikoistumaan ja motivoida tuottajia oman ammattitaidon kehittämisessä.

Sertifioitu siemen on lajikeaitoa, lajipuhdasta, hukkakauravapaata, tervettä, tasakokoista ja hyvin itävää ja täyttää kyseiselle lajille asetetut laatuvaatimukset. Tuotantosuuntana sertifioidun siemen tuottaminen tuo viljelijän työlle lisäarvoa niin parantuneen katteen myötä, kuin ammattitaitoa ylläpitävänä ja kehittävänä tekijänä. Sertifioidun siemenen tuotannon ja käytön lisäämisellä pienennetään satovaihtelua, varmennetaan tuotantoa, tuetaan kestävän kehityksen periaatteita ja se on luonteva osa vastuullista ja jäljitettävää maataloustuotantoa.

Tavoitteena on hankkeen myötä saada lisää uusia siementuottajia. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nuoret viljelijät ja yleisesti pyritään tuomaan sopimusviljely esille hyvänä erikoistumisvaihtoehtona, etenkin kasvinviljelytiloille. Lyhyen aikavälin tavoite on innostaa tiloja kokeilemaan siemenviljantuotantoa ja auttaa nuoria viljelijöitä sopeutumaan ja erikoistumaan ja motivoida tuottajia oman ammattitaidon kehittämisessä. Uusien tuottajien myötä sertifioidun siemenen saatavuusongelmat helpottavat ja tilat itsessään hyötyvät taloudellisesti. Laajempana ja pidempiaikaisena tavoitteena on lisätä sertifioidun siemenviljan käyttöä kotimaassa ja näin jalkauttaa sen hyödyt koko elintarvikeketjulle.

Hankeaika on 1.6.2022-31.8.2024.

Hankkeen toteuttaa Satafood Kehittämisyhdistys ry. Hanketta rahoittavat Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta, joiden alueet ovat hankealuetta. Hankkeen yksityinen rahoitus tulee Niemi-säätiöltä, Kylvösiemensäätiöltä ja Siemenkauppiaitten yhdistys ry:ltä.

Facebook

Instagram

Maaseutu.fi
Ely
EU-Lippu

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme