Kiertotalous ja digitalisaatio satakuntalaisen elintarviketeollisuuden vahvuutena

SAMK
EU osarahoittama
Satakuntaliitto
Kiertotalous ja digitalisaatio satakuntalaisen elintarviketeollisuuden vahvuutena
Hankkeen tavoitteena on kehittää Satakunnan elintarvikesektorin innovaatiotoimintaa kiertotalouden, elintarviketurvallisuuden, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden, ympäristövaikutusten vähentämisen sekä digitalisaation näkökulmasta.

Elintarvikesektori pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja saavuttamaan hiilineutraaliuden Suomen vuoden 2035 tavoitteen mukaisesti. Maailmanpoliittisen tilanteen muutokset ovat korostaneet suomalaisen elintarviketuotannon merkitystä huoltovarmuuden näkökulmasta. Satakunta on vahva elintarvikemaakunta, ja onkin tärkeää turvata tuotannon taloudellisuus ja kestävyys koko Suomen huoltovarmuuden kannalta. Satakunnan elinvoimaisuutta voidaan kasvattaa pysymällä ruoan tuotannon suhteen kilpailukykyisinä, ja lähellä tuotettu ruoka vähentää myös kuljetuksien aiheuttamia päästöjä.

KiDi-hankkeessa elintarvikesektori saa uutta tietoa esimerkiksi kiertotalouteen, sivuvirtoihin ja hiilineutraalisuuteen liittyen. Tietoa lisätään myös robotiikan ja automaatiotekniikan hyödyntämisestä tuotannon tehostamisessa sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan automaatiosta.

Hankeaika on 1.1.2023-28.2.2026. Hankkeen toteuttaa Satafood Kehittämisyhdistys ry yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Satakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmasta.

Materiaalit

Yritykset muuttuvassa toimintaympäristössä -tilaisuus Raumalla 22.5.2024

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme