Kilpailuetua Satakunnan elintarviketeollisuuden ja ruokaketjun veden laadusta ja laadunhallinnasta - LAATUVESI

Vipuvoimaa
EAKR
Satakuntaliitto
Kilpailuetua Satakunnan elintarviketeollisuuden ja ruokaketjun veden laadusta ja laadunhallinnasta - LAATUVESI
Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on tuottaa Satakunnan elintarviketeollisuudelle työkaluja veden laadun ja määrän kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Hankeaika 01.09.2019 - 31.12.2022.

Hankkeessa osoitetaan veteen liittyvät riskit, keinoja niihin varautumiseen sekä vedenkäsittelyn ja käytön tehostamisen vaikutukset tuotantokustannuksiin ja energiatehokkuuteen. Lisäksi kartoitetaan erilaiset mahdollisuuden parempaan veden hallintaan ja kierrätykseen sekä osoitetaan tähän sopivia teknologisia ratkaisuja yritysten käyttöön. Tavoitteena on saada satakuntalaiset elintarvikealan yritykset laatimaan itselleen riskienhallintasuunnitelman, missä riskit tunnistetaan ja arvioidaan sekä suunnitellaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Lämpimän veden tuottamiseen liittyy energiansäästömahdollisuus, mihin liittyen hankkeessa tuotetaan elintarvikealan yrityksille tietoa
energiansäästöpotentiaalista ja sopivista teknologioista. Lisäksi suunnitellaan toimenpiteet, joilla riskin toteutuessa vaikutukset saadaan minimoitua. Jäteveden hallinnassa
keskeisenä kiertotaloutta tukeva tavoitteena olisi saada poistettua ja kerättyä komponentteja, joita voitaisiin käyttää joko uudelleen tai jossakin muussa prosessissa joko
raaka-aineena tai apuaineena. Tavoitteena on myös edistää markkinointia ja viestintää, joka perustuu puhtaan veden käyttämiseen tuotteissa ja niiden valmistuksessa.

Hanke toteutetaan SAMKin, Prizztechin, Pyhäjärvi-instituutin ja Satafoodin välisenä yhteistyönä.

https://laatuvesi.samk.fi/

SAMK
PrizzTech
PJI

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme