Kylien kestävät ekoteot - esiselvityshanke

Kylien kestävät ekoteot - esiselvityshanke
Hankkeen tavoitteena on maaseutuyhteisöjen energia- ja kierrätysratkaisujen kehittäminen Joutsenten reitin alueella.

Kylien kestävät ekoteot -hankkeen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin kestävää kehitystä, etenkin kestävien energiaratkaisujen ja kierrätyksen näkökulmasta edistetään maaseutuyhteisöissä, kuten kylä- ja asukasyhdistyksissä. Tavoitteena on myös energiaan ja kierrätykseen liittyvän uuden tiedon ja vastuullisuusajattelun lisääminen niin maaseutuyhteisöissä kuin yksityisten toimijoidenkin keskuudessa.

Hankkeen toimenpiteinä on laatia kartoitus kylien yhteisöllisten tilojen energiaratkaisuista sekä kylien kierrätys- ja lajittelupisteistä. Hankkeen kohdealueen kaikissa kunnissa järjestetään myös infotilaisuuksia. Lisäksi hankkeessa laaditaan sähköinen julkaisu ja valitaan kohdekylät, joissa energiaratkaisuja ja kierrätystä hankkeen jälkeen aletaan konkreettisemmin edistämään. Hankkeen toiminta-alueena on Leader Joutsenten reitin alueen kunnat Huittinen, Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Sastamala sekä erityisesti näiden kuntien maaseutualueet ja kylät. Alueella on lähes 70 toiminnallista kylää.

Hankeaika on 1.8.2022 – 29.2.2024.

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Leader Joutsenten reitti on myöntänyt hankkeelle Leader-tukea.

JoRe
Leader
Maaseutu.fi
Ely
EU-Lippu

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme