Lähiruoka ja maaseutumatkailu Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella

Lähiruoka ja maaseutumatkailu Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella
Hankkeen avulla viedään lähiruoka- ja maaseutumatkailualan yrittäjien ammattitaitoa eteenpäin Leader-toimintaryhmien alueilla.

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat alueen lähiruoka- ja maaseutumatkailuyrittäjät sekä lähiruokaa tuottavat ja myyvät tahot. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Sommenbygd-Vätterstrand (Ruotsi) ja Associazione di Promozione Sociale Insieme si puo (Italia). Hankkeen tavoitteena on hakea ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia parhaista käytännöistä kotimaasta ja ulkomailta. Tiedonvälityksen tueksi järjestetään avoimia info- ja keskustelutilaisuuksia kotimaassa sekä yritysvierailuja koti- ja hankkeen partnerimaissa tutustuen niiden menestyksellisiin toimintatapoihin. Kokemuksellinen vuorovaikutus on erinomainen keino oppia uusia asioita ja peilata niitä oman toiminnan kehittämiseen.

Lähiruoka, paikallinen luontoympäristö ja kulttuuri nivoutuvat toisiinsa. Jokainen alueella vieraileva matkailija käyttää usein myös alueen muita palveluita. Yritysten välinen yhteistyö ja palvelutarjonta vahvistavat alueellista kehitystä ja paikkakunnan vetovoimaisuutta. Tavoitteena on lisätä alueiden lähiruoka- ja maaseutumatkailun vetovoimaisuutta niin kotimaisten kuin ulkomaalaisten asiakkaiden keskuudessa.

Hankeaika on 1.1.2018–31.12.2021.

Hankkeen toiminta-alueena on Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Suupohjan alueilla sijaitsevat kunnat. Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Suupohja ovat myöntäneet hankkeelle Leader-tukea.

Pohjois-Satakunta
Suupohja
Leader
Maaseutu.fi
Ely
EU-Lippu

Materiaalit

Opintomatka Saimaa Geopark 23.-25.8.2021

Yhteistyö eduksi! -webinaari 19.11.2020

Benchmarking-matka Pohjois-Italiaan 21.-24.10.2019

Benchmarking-matka Ruotsiin 27.-31.3.2019

Uutiskirje 1 / 2018

Pohjois-Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla periksiantamaton maaseutuyrittäjyys on elämäntapa

Toimenpiteet lähiruoka- ja maaseutumatkailualan yrittäjien ammattitaidon kehittämiseksi ovat alkaneet!

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme