Luomuisa Satakunta – luomutuotannolla lisäarvoa ruokaketjuun

Luomuisa Satakunta – luomutuotannolla lisäarvoa ruokaketjuun
Luomuisa Satakunta korostaa maakunnallisen luomutuotannon tärkeyttä ruokaketjussa. Ruokaketjun luomualan toimijoiden yhteistyötä korostaen ja viestinnän keinoja käyttäen nostatetaan Satakunnan imagoa luomumaakuntana!

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lähialueen luomutuotteista julkisissa ja yksityisissä ammattikeittiöissä ja kannustaa ammattikeittiöitä luomutuotteiden käyttöön. Vähittäis- ja tukkukaupassa luomutuotteiden osuus myynnistä kasvaa koko ajan ja kotimaisia ja paikallisia luomutuotteita tarvitaan lisää. Alkutuotannon ja kaupan välistä yhteistyötä käymällä vuoropuhelua ruokaketjun eri päiden tarpeista. Luomutuotteiden jalostusasteen nostamiselle Satakunnassa on myös tarvetta.

Hankkeessa lisätään ja monipuolistetaan maakunnan luomualkutuotantoa välittämällä viljelijöille tietoa uusien kasvien viljelykäytännöistä ja kannattavuudesta sekä kysynnästä markkinoilla. Viljelijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia viljelykasveja lisäämään yhteistyötä tilojen välillä. Tiloille välitetään tietoa eri markkinakanavista ja pyritään siihen, että yhä enemmän luomualkutuotteista myös myytäisiin luomuna.

Hankkeen toimenpiteet ja kokonaisuudet on jaettu organisaatioittain hyödyntäen kehittäjätahojen osaamisalueita. Toimenpiteissä hyödynnetään kehittäjätahojen, Satafood Kehittämisyhdistys ry, ProAgria Länsi-Suomi ja Pyhäjärvi-instituutti, osaamisalueita. Hankeaika on 1.6.2019-31.8.2022.

luomuisasatakunta.fi

Facebook

Instagram

PJI
ProAgria Länsi-Suomi
Maaseutu.fi
Ely
EU-Lippu
EU Organic logo

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme