Luontomatkailu ja lähiruoka -esiselvityshanke

Luontomatkailu ja lähiruoka -esiselvityshanke
Luontomatkailu ja lähiruoka ovat oleellinen osa alueellista identiteettiä, työllisyyttä ja kestävää kehitystä. Molemmista löytyy sekä yhdessä että erikseen paljon kehityspotentiaalia.

Hankeaika 1.1.2016–30.11.2016

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on koota yhteen tämänhetkiset käytännön tarpeet ja kehittämisideat hankealueen yrittäjien ja tuottajien sekä yhteistyökumppanien keskuudesta. Esiselvityshankkeen tarveanalyysi tulee toimimaan perustavana pohjana laajemmalle hankkeelle luontomatkailua ja lähiruokaa varten.

Tarveanalyysia varten haastatellaan ja tavataan yhteistyökumppaneita sekä erityisesti hankealueenyrityksiä ja tuottajia. Haastattelujen ja keskustelujen pohjalta pyritään löytämään tämänhetkiset keskeiset tarpeet luontomatkailun ja lähiruokapalvelujen kehittämiseen. Kotimaan kentällä tehtävän pohjatyön lisäksi keskustelua käydään myös ulkomaisten hankepartnereiden kanssa.

Esiselvityshankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat hankealueen luontomatkailu-ja lähiruokapalvelujatuottavat tai vastaavaa toimintaa harkitsevat yritykset (mm. matkailu, pitopalvelut jne.) sekä maataloustuottajat. Hankealue kattaa Joutsenten Reitti ry:n alueen (Hämeenkyrö, Sastamala, Punkalaidun ja Huittinen). Kohderyhmäksi valikoidaan potentiaalisia yrityksiä ja tuottajia hankealueella, joiden toimintaa mahdollinen tuleva luontomatkailu- ja lähiruokapalveluja yhdistävä hanke hyödyttäisi. Kohderyhmän intressit ja näkemys ovat oleellisia tarveanalyysin realistisiin sekä käytäntöä palveleviin tuloksiin. Hanke on Leader-rahoitteinen.

JoRe
Leader
Ely
EU-Lippu

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme