Lypsykarjan strateginen terveydenhuolto – karjan terveys talouden kilpailutekijänä

Lypsykarjan strateginen terveydenhuolto – karjan terveys talouden kilpailutekijänä
Hankkeen tavoitteena on parantaa maitotilojen taloudellista tulosta kohottamalla ennaltaehkäisevä terveydenhuolto osaksi maitotilan strategiaa.

Hanke koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Selkeä ja saatavilla oleva ohjeistus lypsykarjatilojen bioturvaan ja tautisuojaukseen.

2. Terveydenhuollon ja sen lähtökohtana olevan tiedon keruun systematisointi.

3. Tiedotus ja vaikuttavuus

Ensimmäisen osa-alueen tavoitteena on saada käyttöön ohjeistus, jossa tilalle ohjeistetaan mahdollisimman yksiselitteiset tautisuojaus- ja bioturvaohjeet tilan sisäiseen ja ulkoiseen tautisuojaukseen. Toisen osa-alueen tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla tilalle rakennetaan yksilöllinen terveydenhuoltosuunnitelma analysoidun datan pohjalta. Kolmannen osa-alueen tavoitteena on tehdä tilojen terveydenhuollosta mielenkiintoinen ja tiloja sekä mediaa kiinnostava puheenaihe.

Emovet
ETT ry
Faba
Maaseutu.fi
Ely
EU-Lippu

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme