Rakennuspaikkaselvitys Suttilan kyläkaavan laatimista varten

Rakennuspaikkaselvitys Suttilan kyläkaavan laatimista varten
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kaikki mahdolliset rakennuspaikat, joihin Suttilan kylässä voisi rakentaa uusia asuinkiinteistöjä.

Hankeaika: 1.1.2020 - 31.12.2021

Suttilan kylä sijaitsee Huittisten keskustasta noin 6 km Punkalaitumen suuntaan. Suttila on vireä kylä ja siellä on tehty paljon talkootyötä kylän kehittämisen eteen. Suttilan alueelle uusien talojen rakentaminen on herättänyt kiinnostusta, mutta kaavoittamattomalle alueelle rakentaminen tuo omat lisähaasteensa. Tällä hetkellä kaavoittamattomalle alueelle rakentamiseen vaaditaan ison maa-alueen ostaminen, eikä se välttämättä aina ole mielekästä joko myyjän tai ostajan kannalta. Kyläkaava helpottaisi ja nopeuttaisi rakennuslupaprosessia. Kyläkaava toisi vetovoimaisuutta maaseutuasumiseen ja olemassa olevat kylän palvelut säilyisivät, kun asukkaita saadaan lisää.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kaikki mahdolliset rakennuspaikat, joihin Suttilan kylässä voisi rakentaa uusia asuinkiinteistöjä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Huittisten kaupungin sekä maanomistajien kanssa, jotta suunnittelu on asukaslähtöistä. Hankkeen tavoitteena on tehdä rakennuspaikkaselvitys, joka toteutetaan n. 3 km säteellä Suttilan koululta.

Hanketta rahoittaa Leader Joutsenten reitti ry.

EU-Lippu
Maaseutu.fi
Ely
Leader
JoRe

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme