Satakunnan elintarviketeollisuuden sivutuotteiden digitaalinen markkina-paikka – Sivuvirtapörssi

Satakunnan elintarviketeollisuuden sivutuotteiden digitaalinen markkina-paikka – Sivuvirtapörssi
Tehty pilotointiversio reaaliaikaisesti toimivasta digitaalisesta elintarviketeollisuuden sivutuotteiden markkina- ja hyödyntämisalustasta eli Sivuvirtapörssistä Satakunnan alueelle.

Hankeaika: 1.11.2019 - 17.9.2021

Satakuntalaisista elintarviketeollisuuden yrityksistä syntyy huomattavia määriä orgaanisia sivuvirtoja. Nämä biomateriaalit nähdään nykyään yrityksissä yhä useammin lisäarvoa tuovina jakeina, joilla on myös jatkojalostus- ja tuotteistuspotentiaalia. Reaaliaikaisen sivuvirtatiedon välittäminen yritysten kesken edesauttaisi biomateriaalin tehokkaampaa hyödyntämistä, kun tiedot biopohjaisista sivuvirta-raaka-aineista olisivat helposti saatavilla reaaliaikaisesti. Sivujakeita keräävät, esikäsittelevät, uudenlai-sia arvojakeita jalostavat tai materiaalia muulla innovatiivisella tavalla hyödyntävät uudet yritykset voisivat lisäksi synnyttää käsittelyketjuun uutta liiketoimintaa.

Hankkeessa kartoitetaan eri elintarviketeollisuuden yrityksistä syntyvien sivuvirtajakeiden määriä ja laatua sekä tarjotaan yrityksille mahdollisuus liittyä mukaan Sivuvirtapörssiin, jossa yritykset voisivat etsiä uusia korkeamman lisäarvon tuottajia biomassoilleen markkinaehtoisesti. Tämä tuo yrityksille lisää mahdollisuuksia muuttaa tällä hetkellä kuluja tuottavat biomassajakeet tulojen lähteiksi.

Hanketta rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö ja rahoitusta koordinoi Satakuntaliitto.

https://sivuvirtaporssi.fi/

TEM

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme