Satakunnan elintarviketeollisuuden TKI-toiminnan kehittäminen

Vipuvoimaa
EAKR
Satakuntaliitto
Satakunnan elintarviketeollisuuden TKI-toiminnan kehittäminen
Yhteishankkeen tavoitteena on tukea mikro- ja pk-yritysten osaamisen uudistamista kohti kiertotaloutta, resurssitehokkuutta ja vähähiilisyyttä, sekä samalla rakentaa alueelle elintarviketeollisuuden liiketoimintaekosysteemiä.

Hankeaika 1.1.2018 – 31.05.2019

Yhteishankkeen osatoteuttajat ovat SAMK, Prizztech Oy, Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämisyhdistys ry. Hankkeessa hyödynnetään kaikkien osapuolien ydinosaamista, kontakteja ja verkostoja. Toimijoiden yhteistyötä tiivistämällä rakennetaan alan liiketoimintaekosysteemi, joka hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia sidosryhmiä, ja välittää käytännöllistä tietoa alan innovaatioista, jotka tukevat kiertotalouden tehokasta hyödyntämistä teollisuudessa ja yrityksissä.

Satakunnan erityispiirteet, energia- ja materiaali-intensiivisyys, tekevät siitä ainutlaatuisen kehittämisympäristön, kun siirrytään lineaaritaloudesta luonnonvaroja säästävään kiertotalouteen. Tavoitteena on, että kaikki tuotannossa käytettävät materiaalit kiertävät tehokkaasti, ja energia- sekä materiaalitalous ovat kokonaisoptimoituja. Uudet toimintatavat ja käytännöt, joita näin syntyy, ovat itsessään kasvun ja uuden liiketoiminnan lähteitä. Satakunta voi kehittyä valtakunnallisesti edelläkävijäksi kiertotalouden eteenpäin viejänä. Edelläkävijyys puolestaan vahvistaa Satakunnan elinvoimaisuutta.

Hankkeessa toteutettavissa työpaketeissa luodaan koulutuspilotteja yritysten tarpeista ja aiemmissa hankkeissa esille nousseiden asioiden pohjalta. Tavoitteena on pystyttää ja vakiinnuttaa kehittyvän alan vaatimuksia ja tarpeita seuraava kokonaisuus, joka lisää mm. kiertotalouden koulutusta ja neuvontaa elintarviketeollisuudelle. Lisäksi kartoitetaan hanketoimijoiden mahdollisuudet tuottaa tutkimus- ja innovaatiopalveluja Satakunnan elintarvikeyrityksille hyödyntäen toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Tavoitteena on muodostaa uusia TKI-palvelukokonaisuuksia yhdistämällä eri toimijoiden osaamisalueita. Hankkeessa kootaan myös yhteen toimijoiden muissa hankkeissa keräämät tiedot yritysten sivuvirtojen hyödyntämisestä ja kehittämistarpeista. Tarvittaessa tehdään lisää haastatteluja esimerkiksi digitalisaation tarpeiden, mahdollisuuksien ja kyvykkyyden selvittämiseksi. Työpaketissa selvitetään myös kiertotalouteen suunnattua koulutustarjontaa. Samalla luodaan sisältöjä kiertotalouden tunnetuksi tekemiseksi.

SAMK
PrizzTech
PJI

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme