Satakuntalainen vähähiilisen biotalouden osaamiskeskittymä

Vipuvoimaa
EAKR
Satakuntaliitto
Satakuntalainen vähähiilisen biotalouden osaamiskeskittymä
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vähähiilistä teknologiaa koskevaa tutkimusta ja innovointia sekä tutkimustulosten jalkauttamista yritysten käyttöön.

Hankeaika 1.9.2016–31.8.2018

Pyhäjärvi-instituutin ja Satafood Kehittämisyhdistys ry:n nykyisten vahvuuksien tueksi tuodaan vähähiilisen biotalouden huippuosaamista ja luodaan maakunnan kahden keskeisen elintarvike- ja ympäristöklusterin toimijan innovaatioalustojen tueksi laajat valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot.

Pyhäjärvi-instituutin ja Satafoodin yhteinen vähähiilisen biotalouden huippuosaaminen tukee jatkossa maakunnallisia bio- ja kiertotalouden kehittämistoimia elintarvike- ja ympäristöalojen etsiessä keinoja vähentää ja ennalta ehkäistä erilaisia sivuvirtoja ja mahdollisuuksia saada kustannussäästöjä sekä luoda sivuvirroista taloudellisesti kannattavaa uutta liiketoimintaa. Keskeisenä tavoitteena on uuden liiketoiminnan, joka pohjautuu uusiutuviin energiaratkaisuihin, synnyttäminen tukemalla yritysten uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja materiaalitehokkuuteen liittyvää TKI – toimintaa.

Satakuntalainen vähähiilisen biotalouden huippuosaamisen avulla luodaan jatkossa yritysten lähtökohdista tarpeellisia pilotteja ja demonstraatioita, joiden avulla yritykset voivat lisätä toimintansa liiketaloudellista kasvua kehittämällä vähähiilisiä tuotteita, palveluja ja tuotantomenetelmiä sekä testata niiden kaupallistamisen mahdollisuuksia.

PJI

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme