Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelma

Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelma
Päätavoitteena on ohjata ja tukea satakuntalaisen ruoantuotantoketjun siirtymistä ilmastoystävällisempään tuotantoon tukemalla Satakunnan biokiertotalouden kasvuohjelmassa määritettyjen toimenpiteiden toteutumista.

Hankeaika 1.1.2021-31.12.2022

Jotta kaikki ruokaketjussa toimivat yritykset ja toimijat pystyisivät reagoimaan ripeään muutokseen, Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman tueksi on luotava tavoiteohjelma ja toimenpiteet, jotka sitovat satakuntalaisen ruokaketjun toimijat kehittämään arvoketjujaan. Tavoitteena on, että kaikkia ruoantuotantoketjun resursseja (mm. maaperä, vesi, ilma, ihmiset, osaaminen) hyödynnetään ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Käytössä olevan biopääoman resurssitehokas hyödyntäminen ilmastoystävällisesti on aikamme suuri haaste taloudellisesti ja ekologisesti. Resurssi- ja energiatehokkuuden kehittämisellä on kuitenkin valtava potentiaali ilmastohyötyjen tuottajana. Samalla kehitystyö tarjoaa yhä kasvavan taloudellisen säästöpotentiaalin ja imagohyödyn ruokaketjussa toimiville yrityksille – siksi sen saavuttamiseen olisikin hyvä ponnistella alan osaajien kanssa yhteistyössä uuden ohjelman tarjoamalla tuella.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Satakuntaliiton kautta. Toteuttavat Pyhäjärvi-instituutti (hallinnoija) ja Satafood Kehittämisyhdistys ry.

PJI
Satakuntaliitto
EAKR

Materiaalit

Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelma -TYÖPAJA tiistaina 22.11.2022

Ruokaketjun ilmasto- ja hiili- SWOT

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme