Satakunnan elintarviketeollisuuden uudistuminen ja TKI-ulottuvuus - SEUTU

Vipuvoimaa
EAKR
Satakuntaliitto
Satakunnan elintarviketeollisuuden uudistuminen ja TKI-ulottuvuus - SEUTU
Hankkeen tavoitteena on kehittää pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten tuotekehitykseen, innovaatioprosesseihin sekä tuoteturvallisuuteen liittyvän osaamisen tasoa.

Hankeaika: 1.12.2016 - 31.8.2018

Hankkeen aikainen tiedonkeruu:

Hankkeen puitteissa haastateltiin 22 elintarvikealan edustajaa Satakunnasta. Haastattelujen sekä henkilökohtaisten kontaktien kautta saatiin tietoa niistä asioista, joista yritykset haluaisivat lisää tietoa. Aiheita olivat mm: digitalisaation mahdollisuudet, myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen, robotiikan mahdollisuudet, älykkäät pakkausratkaisut ja tuotannon tehokkuus, joiden pohjalta pidettiin kolme aamupäiväseminaaria.

Hankehenkilöstön työpanos: tiedohakua ja tiedonsiirtoa. Tiedonhaun aiheita ovat olleet mm. allergeenit, yrtit, kauraa jalostavat yritykset, yritystiedonhaku, kemikaalit, liha-alanlaitoksen vaatimukset, alihankinta, juustonvalmistus, kasvihuonetekniikka, soluneste, leipomotuotteet, kuljettimet, härkäpapu. Tietoa on lisäksi välitetty esimerkiksi luomusuunnitelman sisällöstä, liha-alan omavalvonnasta, liha-alan laatuvastuujärjestelmistä, pakkausmerkinnöistä, tuotetietolomakkeista, hygienia-asioista, IP-Kasvikset sertifioinnista ja laatukäsikirjan laatimisesta, liiketoimintasuunnitelmin laatimisesta, analyysilaboratorioista, tärkkelyksen käyttösovelluksista, kasvisproteiineista, hyönteisten kasvatuksesta ruuaksi, prosessilaitteista ja terveysväitteistä. Tiedosiirto on liittynyt mm. seuraaviin aiheisiin: viestitty uuden kuluttajatietoasetuksen vaatimuksista, lihan ja muiden ainesosien alkuperämerkinnöistä ja laatujärjestelmien osalta kaikki keskeiset standardit ISO 9001, 14000 ja 22000 päivitettiin.

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisäksi lisätä elintarvikeyritysten vientiosaamista ja yritysten välisiä yhteistyömalleja sekä tehostaa elintarvikealan TKI-yhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti. Toimenpiteinä on yleisellä tasolla tiedon kokoaminen eri lähteistä ja tiedotus hankkeen tarjoamasta osaamisesta räätälöidyissä asiantuntijaluennoissa. Lyhyen aikavälin vaikutuksena Satakunnan pk-elintarvikeyrityksiin jalkautetaan uusinta tutkimustietoa alan kehitystrendeistä. Pidemmän aikavälin vaikutuksena Satakunnan pk-elintarvikeyritykset ovat ottaneet käyttöönsä kestävän kehityksen periaatteet sekä alan parhaita käytäntöjä.

Materiaalit

Kooste hankkeessa tehdyistä toimenpiteistä 2016-2018

Elintarvikeaamupäivä 24.5.2017

Elintarvikeaamupäivä 29.11.2017

Elintarvikeaamupäivä 28.8.2018

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme