Satakunnan elintarviketeollisuuden uudistuminen ja TKI-ulottuvuus - SEUTU

Vipuvoimaa
EAKR
Satakuntaliitto
Satakunnan elintarviketeollisuuden uudistuminen ja TKI-ulottuvuus - SEUTU
Hankkeen tavoitteena on kehittää pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten tuotekehitykseen, innovaatioprosesseihin sekä tuoteturvallisuuteen liittyvän osaamisen tasoa.

Hankeaika: 1.12.2016-30.11.2017

Hankkeen tavoitteena on lisäksi lisätä elintarvikeyritysten vientiosaamista ja yritysten välisiä yhteistyömalleja sekä tehostaa elintarvikealan TKI-yhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti. Toimenpiteinä on yleisellä tasolla tiedon kokoaminen eri lähteistä ja tiedotus hankkeen tarjoamasta osaamisesta räätälöidyissä asiantuntijaluennoissa. Lyhyen aikavälin vaikutuksena Satakunnan pk-elintarvikeyrityksiin jalkautetaan uusinta tutkimustietoa alan kehitystrendeistä. Pidemmän aikavälin vaikutuksena Satakunnan pk-elintarvikeyritykset ovat ottaneet käyttöönsä kestävän kehityksen periaatteet sekä alan parhaita käytäntöjä.

Materiaalit

Elintarvikeaamupäivä 24.5.2017

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme