Sivuvirroista luomulannoite kasvihuonetuotantoon – LUOMUKAS

Sivuvirroista luomulannoite kasvihuonetuotantoon – LUOMUKAS
LUOMUKAS-hankkeessa tavoitteena on kokeilla kahta perunatärkkelyksen tuotannosta syntyvää sivuvirtaa uudenlaisen nestemäisen luomulannoitteen raaka-aineena.

Elintarviketeollisuudesta syntyy paljon erilaisia biopohjaisia sivuvirtoja, jotka sisältävät vielä merkittäviä määriä orgaanista ainesta ja ravinteita. Nämä sivuvirrat eivät sisällä haitta-aineita ja näin ollen niiden potentiaali luomutuotantoon soveltuvien lannoitetuotteiden kehitykselle on huomattava. Luonnonmukaiseen kasvihuonetuotantoon soveltuville lannoitteille on Suomessa kysyntää, ja hyvät tuotteet ovat lisäksi taloudellisesti arvokkaita. Hankkeen pilottikokeilun raaka-aineet ovat perunan haihdutusväkevöity soluneste sekä proteiinin erotuksen jälkeen syntyvä väkevöity nestefraktio. Näiden sivuvirtojen käsittelyä kokeillaan hankkeessa märkähiiltoprosessilla (HTC, hydrothermal carbonisation), ja prosessin lopputuotteita testataan ruukkukokeina yleisillä koekasveilla. Märkähiiltoprosessia ei ole tietojemme mukaan ennen tätä hanketta kokeiltu Suomessa perunan sivuvirtojen käsittelyssä. Hankkeen tulokset voivat tuottaa merkittäviä uusia mahdollisuuksia nestemäisten luomulannoitteiden kehittämiseksi kasvihuonekäyttöön kotimaan markkinoille ja vientiin.

Hankeaika on 1.6.2018-31.8.2019. Satafoodin yhteistyöyrityksenä hankkeessa toimii Finnamyl Oy. Hanke on saanut tukea Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta, ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Karkihanke
Finnamyl Oy
Ely

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme