Untuvikkojen laadun takaaminen ja viennin houkuttelevuus –tuotantokonsepti

Untuvikkojen laadun takaaminen ja viennin houkuttelevuus –tuotantokonsepti
Hankkeen tavoite on luoda tuotantokonsepti broileriemonuorikoille, munille sekä untuvikoille, jonka avulla saadaan Suomessa tuotetun untuvikon hinta ja laatu kansainvälisten markkinoiden vaatimalle tasolle.

Hankeaika 1.10.2015–30.9.2019

Hankkeen päätavoitteena on kilpailukykyisen tuotannon kautta mahdollistaa tuotantomäärien nosto, jolla on positiivinen merkitys sekä tuottajan talouteen että välilliset vaikutukset myös hankkeen aluetalouteen. Tuotantokonseptissa painotetaan untuvikkojen terveyden- ja laadunvarmistusjärjestelmän tekoon, samalla luoden mahdollisimman kestävän ja laadukkaan untuvikon vientiin.

Pääasialliset kohderyhmät ovat broileriemojen nuorikkokasvattajat ja munantuottajat, broilerin alkukasvatus sekä hautomoteollisuus. Hanke onnistuessaan mahdollistaa tuotantoketjulle lisäarvoa ja avaa portteja suomalaisen ruuantuotannon kansainvälistymiselle. Onnistuminen antaa myös mahdollisuuden uusille toimijoille nuorikkokasvattajissa, munantuottajissa tai alkuteollisuudessa. Hyödynsaajina ovat kaikki tuotantoketjun jäsenet, asemasta riippumatta. Hankeen ajankohtaisuus ja informaatio kohdistuu välillisesti myös muihin ruuanteollisuuden alueisiin.

Hankkeen toteuttamiseen osallistuu Satafood Kehittämisyhdistys ry:n lisäksi DanHatch Finland Oy sekä 20 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sijaitsevaa emotilaa. Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Maaseutu.fi
Ely
EU-Lippu

Materiaalit

Matkaraportit

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme