Uudet kokeilut sivuvirtojen hyödyntämisessä - AIKO -hanke

Satakuntaliitto
Uudet kokeilut sivuvirtojen hyödyntämisessä - AIKO -hanke
Hankkeessa etsitään uusia eläin- ja kasviperäisten jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistapoja.

Hankeaika 1.5.2017–31.3.2019

Tavoitteena on vahvistaa ruokaketjun sekä siihen läheisesti liittyvän muun yritystoiminnan, korkeakoulujen ja yrityskehittäjien välistä tki-yhteistyötä, kehittää ja pilotoida ratkaisuja teollisuuden uusiutumiseen ja edistää teollisuuden tuotekehitystä, uusia teknologioita, energia- ja ympäristötehokkaita ratkaisuja ja resurssitehokkuutta sekä sivuvirtojen hyötykäyttöä.

Hankkeessa etsitään uusia eläin- ja kasviperäisten jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistapoja. Hyödyntämällä eläin- ja kasviperäiset jätteet ja sivutuotteet vähennetään jätteiden määrää ja samalla saadaan arvokkaat ravinteet, energia tai muut korkeamman jalostusasteen tuotteet hyödynnettyä. Hyödyntämällä sivutuotteet saadaan jätemaksuista kustannussäästöjä ja sivutuotteiden hyödyntämisestä taloudellista hyötyä sekä samalla yritys vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme