Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan

Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan
Hankkeen tavoitteena on hakea ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia parhaista luomukäytännöistä niin tuotannon, jalostuksen kuin markkinoinninkin osalta satakuntalaisille alkutuottajille ja jalostusyrityksille.

Hankeaika 1.9.2015 – 30.4.2019

Satakunnassa on runsaasti hyödyntämätöntä luomupotentiaalia. Maakunnan luontaisia ja olemassa olevia vahvuuksia ja korkeatasoista alkutuotannon osaamista on hyödynnettävä. Kannattava luomutuotanto vaatii kuitenkin alkutuottajilta osaamista sekä sitoutumista oman luomutuotannon jatkuvaan kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on aluetaloudellisesti saada positiivinen vaikutus Satakunnan elintarvikeklusterin kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Tiedonvälityksen tueksi järjestetään kaikille avoimia info- ja keskustelutilaisuuksia ja pellonpiennarpäiviä sekä yritysvierailuja luomutiloille ja jalostaviin yrityksiin tutustuen niiden menestyksellisiin toimintatapoihin.

Hankkeen toteuttavat Satafood Kehittämisyhdistys ry, Pyhäjärvi-instituutti ja ProAgria Länsi-Suomi. Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

uuttakasvualuomusta.fi

Facebook

PJI
ProAgria Länsi-Suomi
Maaseutu.fi
Ely
EU-Lippu

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme