Vasikankasvatuksen ABC - VAKKA

Vasikankasvatuksen ABC - VAKKA
Tavoitteena on koota yhteen vasikan kasvatuksen parhaat käytännöt.

Satafood Kehittämisyhdistys ry, Faba osk, Emovet ja hankealueen maitotilat toteuttavat yhteistyössä Vasikkakasvatuksen ABC – VAKKA-hanketta. Tavoitteena on koota yhteen vasikan kasvatuksen parhaat käytännöt.

Hanke koostuu kolmesta osa-alueesta. Ensimmäisessä osa-alueessa tavoitteena on vasikkamanagementin parhaiden käytäntöjen kuvaaminen niin täsmällisesti kuin mahdollista. Toisessa osa-alueessa kartoitetaan ja testataan uusia suositeltavia tai hyödyllisiä toimintamalleja asiantuntijatiedon jakamiseen. Näissä otetaan huomioon myös teollisuuden ja sidosryhmien tarpeet. Kolmannen osa-alueen tavoitteena on lisätä ammattitaitoa ja tuottaa alueelle uusi vasikkamanagement toimintamalli.

Odotetut tulokset: Osaamistason nostaminen ja eläinaineksen tuotannollisen potentiaalin nousu. Tuottajien kasvava ammattitaito ja osaaminen geneettisen potentiaalin hyödyntämisessä.

Vaikuttavuus: Tilat ovat saaneet käyttöönsä ohjeistusta ja toimintamalleja, jotka ovat hyödynnettävissä myös hankeajan jälkeen. Tilojen ammattitaito on lisääntynyt ja alueen maitotilojen valtakunnallinen kilpailukyky paranee.

Hanke toteutetaan Pohjois-Savon alueella 1.2.2024-30.4.2027 ja hanke on saanut Euroopan maaseuturahoitusta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankealueen maitotilat, välillisesti hyötyä kertyy koko maidon arvoketjulle ja hankealueelle.

EU osarahoittama
Ely
Faba
Emovet

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme