RypsiRapsi 2025 – uuden vuosikymmenen viljelystrategia öljykasveille

MMM
RypsiRapsi 2025 – uuden vuosikymmenen viljelystrategia öljykasveille
Hankkeen tavoitteena on kehittää syys- ja kevätmuotoisten rypsin ja rapsin viljelyä Suomessa koko öljykasviketjun tehokkaalla yhteistyöllä.

Hankeaika 1.4.2020 – 31.10.2022.

Hankkeen tavoitteena on kehittää syys- ja kevätmuotoisten rypsin ja rapsin viljelyä Suomessa koko öljykasviketjun tehokkaalla yhteistyöllä (viljelijät, neuvonta, teollisuus, kasvinjalostus ym.) siten, että alhainen satotaso saadaan nousu-uralle, viljelyvarmuus paranee sekä viljelyn kiinnostavuus ja viljelyala lisääntyvät. Tavoite on saavuttaa keskimääräinen 2 000 kg/ha satotaso kevätöljykasveilla ja 2 500 kg/ha keskisatotaso syysöljykasveilla vuoteen 2025 mennessä.


Hankkeen avulla lisätään tietoisuutta öljykasvien onnistuneesta viljelytekniikasta koe- ja havaintokoetoiminnan avulla. Näin saadaan selville satotasoa rajoittavia tekijöitä ja luodaan uusia edellytyksiä onnistuneelle rypsin ja rapsin viljelylle Suomessa huomioiden myös syysöljykasvien viljelyn mahdollisuuksien laajeneminen. Hankkeen avulla jaetaan viljelijöille tietoa uusista tutkimustuloksista meiltä ja muualta. Hankkeessa hyödynnetään öljykasviketjun yhteistyötä ja kehitetään mm. uusia digitaalisia neuvontamalleja. Hanke palvelee koko Suomen öljykasvisektoria.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Lisäksi hanketta rahoittavat Niemi-säätiö sekä Kylvösiemensäätiö.

rypsirapsi.fi

Facebook

Instagram

Twitter

ProAgria
Avena
MTK
SLC
VYR
NSL

Löydetään yhdessä Teidän tarpeisiinne paras ratkaisu!

Tutustu palveluihimme